Ochrana vtákov
Letisková kontrola vtákov od Bird Wailer odrádzajúcich vtákov Bird Busters vrátane
Odpudzovače na hlodavce, potkany, zajace.
Inovačné riešenia ochrany holubov podľa RiZ VES1.
Naše osvedčené riešenia poskytujú nápravu.
Letiská
Železničné stanice

Prijímame a realizujeme dlhodobé preventívne opatrenia zameraných na zníženie rizika zrážok lietadiel so živočíchmi na letiskách a v jeho okolí
v súlade s civilným predpisom L 14 - Letiská hlava 9, čl. 9.4.3-4. priame zameranie na biologickú ochranu letiska, Ornitologické zabezpečenie letovej činnosti.

Vrátane realizácie aktívnych operatívnych opatrení na plašenie a rozptyľovanie vtáctva pred začiatkom a v priebehu letovej prevádzky.
Aktívne plašenie vtákov a iných živočíchov vo vnútornom a vonkajšom ochrannom ornitologickom pásme spočíva v opatreniach smerujúcich priamo ku vytlačeniu alebo likvidácii vtákov a iných živočíchov nachádzajúcich sa v tomto priestore.

Aktívne plašenie vtákov a iných živočíchov vo vnútornom a vonkajšom ochrannom ornitologickom pásme v prípadoch vojenskej a civilnej leteckej prevádzky za použitia nasledovných metód: bioakustická, pyrotechnická, vizuálna

Pre posúdenie opatreniach smerujúcich priamo ku vytlačeniu alebo likvidácii vtákov vyžadujeme údaje o zrážkach lietadiel s vtákmi v súlade s civilným predpisom L 14 - Letiská hlava 9, čl.9.4.2. ICAO Bird Strike information System (IBIS) poprípade prístupu do databázy ICAO Bird Strike information System (IBIS).

Na plašenie vtákov v okolí letiska sa používajú rôzné techniky. Dajú sa
rozdeliť na zvukové, vizuálne, mechanické, odchyt vtákov, sokolníctvo alebo
chemické prostriedky.
Medzi zvukové techniky patria:
• Bioakustické techniky - Airport Bird Wailer,
• neprirodzené zvuky,
• pyrotechnické zvuky,
• plynové delá.
• FireFly zvádzač letu vtákov (FireFly Bird Flight Diverter)

Raptor audio BIRD zariadenie
Zvukový audio repelent napodobňuje napomenutie dravcov a strachových výkrikov dravých vtákov
. Vtáky sú vystavené nebezpečenstvu, ktoré sa ako obranná metóda osvedčilo najmä pri strednom a nízkom tlaku populácie.
Špeciálny zvukový mix (vysoká frekvencia a ultrazvuk v rozsahu 2 - 30 kHz) sa nachádza pri prahu bolesti sluchu a z dlhodobého hľadiska je pobyt v oblasti žiarenia neznesiteľný.

Kľúčové vlastnosti akustických a ultrazvukových plašičou
UltraSon vyžaruje vzory zvukových vĺn v počuteľnej a ultrazvukovej oblasti pomocou špeciálnych reproduktorov.
Špeciálne usporiadanie 3 vysokofrekvenčných bodových svetiel v kryte pokrýva polkruh 180 stupňov s dosahom približne 100 m.

Prostredníctvom zaznamenaných a prehrávaných dravých výkrikov sú vtáky signalizované nebezpečenstvom. Tento efekt zosilňujú aj výstražné signály.
Tieto zvuky a výkriky sú uložené v zariadení a prehrávané v nepravidelných intervaloch a s rôznymi tónovými sekvenciami prostredníctvom vysokofrekvenčného reproduktora.
Zvukové sekvencie sa hrajú v prirodzenom objeme - presne tak, ako by ich mohli prenášať dravé vtáky.
Všetkým zariadeniam je priradených niekoľko hovorov, ktoré sú voľne programovateľné. Na mieste môže užívateľ určiť zvuky sám, a tak tiež vybrať rôzne programy. Na ďalšie zníženie habituačného účinku náhodný generátor v prípade potreby programy automaticky riadi.
Tieto zariadenia sa používajú hlavne v poľnohospodárstve. Pretože objem je nastaviteľný, ale vzťahujú sa aj na nehnuteľnosti.

Vtáky - napr. Čierne vtáky - opúšťajú svoje hniezdo, odpočinok alebo miesto na spanie a vyhľadávajú nerušené miesta. Dráha medzi miestom odpočinku a kŕmenia je prerušená. Vtáky vnímajú zvuk a začn´sa postupom času vyhíbať miestam žiarenia. Divoká zver (kanci, jelene, králiky atď.) Nedokážu vydržať zvukovú kombináciu a musia sa držať ďalej od oblasti žiarenia. Tým sa do veľkej miery vyrovnáva s habituáciou.
UltraSon chráni - inštalovaný v strede areálu - asi 1,5 hektára viníc alebo sadov pred hladomormi. S ďalšími reproduktormi sa ochranná plocha rozšírila na približne 4,5 ha. Aby sa odvrátili iné druhy vtákov a lesné zvieratá, umiestni sa UltraSon na hranici terénu.
Na prevádzku a výrobu plného výkonu vyžaduje klasický model ultraSon 12V + 36 Ah autobatériu. Pri úplnom nabití batérie je batéria asi 40 dní. Zariadenie je možné vybaviť účinným solárnym panelom a nabíjateľnou batériou, vďaka čomu je trvalo energeticky sebestačný.
Odporúčaná vzdialenosť od ultraSon k obytným oblastiam je 200 metrov.
UltraSon nevyžaduje údržbu. Optický senzor automaticky ráno zapne prístroj a večer ho vypne. Jednoduché prepínanie pre nočné použitie pri obrane hry. Frekvencia je nastaviteľná.
Hlukové systémy sú vhodné pre nízky až vysoký tlak obyvateľstva .
Oblasti použitia: Vinice (proti hrobom, kosom, ...), v poľnohospodárstve a záhradníctve, na golfových a športových ihriskách, na parkoviskách, v prístavoch, v skladoch a budovách

výhody
Metóda prirodzenej obrany
Nastaviteľná hlasitosť
denné riadené
Môže byť použitý na veľké plochy
Batéria a solárna prevádzka možné
V prípade potreby je možné mobilný systém flexibilne rezervovať
Vďaka rozšíriteľným reproduktorom sa dá použiť na veľké plochy
nevýhody
Možné navyknutie
Môže sa používať iba v menšom objeme blízko osady.
Pre každého vtáka sú potrebné ďalšie varovné hovory
Inštalácia zariadenia vyžaduje ornitologické znalosti.
Aj pre človeka veľmi nepríjemný hluk

Akustické riešenie - veľmi silný smerový zvuk
Long Range Acoustic Device akustické signály z až 150 dB možno vysielať až do 1500 metrov do smerového lúča.
Pritom sú emitované dravé výkriky a iné zvuky rušiace vtáky.

LRAD je zrelý produkt pre profesionálneho používateľa. LRAD môžu používať iba vyškolení zamestnanci.

LRAD sa zvyčajne navyše kombinuje s laserom (LDU).

Najdôležitejšie vlastnosti smerového zvukového systému LRAD
LRAD je plochý, fázovo koherentný prevodník akustického tlaku, ktorý sa dá použiť na usmernenie akýchkoľvek zvukov (dravých vtákov, hluk v pozadí, strachové výkriky rôznych druhov) do 1 000 metrov. Hladina akustického tlaku je až 150 dB, uhol lúča 30 °.
Účinnosť smerového zvukového systému bola potvrdená rozsiahlymi testami
Habitučný účinok sa sotva zaznamenal.
Systém sa upraví po analýze prostredia použitia.
LRAD môžu používať iba profesionálni používatelia. Pred použitím musí výrobca poskytnúť školenie.
Príkon: 240 W , 2 A pri 230 V. Maximálne 500 W, 5 A pri 230 V
V praxi je systém obvykle kombinovaný s laserovým LDU.

Hlavné vlastnosti laserového systému LDU
LDU (Laser Dispersion Unit) je laser, ktorý sa dá namontovať aj na LRAD.
Zelený laser (532 nm) s 500 mW účinný až do 1600 m aj za denného svetla
Opatrenia : 28 cm
dlhé, hmotnosť 5,4 kg priemeru 5,7 cm
Napájanie pomocou lítiových batérií
k dispozícii v programovateľnej verzii
LRAD a LDU v praxi
Oba systémy sú vyspelé a osvedčili sa najmä v nasledujúcich aplikáciách:
Skládky sú väčšinou opustené, a preto je možné LRAD / LDU používať aj v automatickej verzii.

výhody
Vhodný ako alternatívny systém kontroly vtákov.
Chráni veľké plochy
Sotva návyk
Možné automatické použitie v kombinácii s radarom vtákov
Kombinácia s laserovým LDU tento efekt opticky dopĺňa
nevýhody
Vďaka vysokému akustickému tlaku je systém potenciálne nebezpečný pre človeka
Laser nesmie byť zameraný na ľudí
Relatívne vysoká cena
Zariadenie sa smie prevádzkovať iba obsluha s výcvikom výrobcu.


Optické riešenia - laser
Predovšetkým vtáky vnímajú podnety prostredia opticky, pretože zraková ostrosť je pre vtáky najdôležitejším senzorickým orgánom.
Posledný výskum ukazuje, že zvieratá môžu vidieť svetlo s vlnovou dĺžkou 430 - 680 nm. Využíva sa to s optickými zariadeniami na kontrolu vtákov:

Laser na kontrolu vtákov
Zelené lasery s vlnovou dĺžkou 532 nm spúšťajú letový reflex u mnohých vtákov. Poskytujeme prehľad dostupných laserových modelov na trhu.
Vedci už mnoho rokov používajú lasery na ochranu vtákov. Zistilo sa, že vtáčie oko vníma zvlášť silné svetlo s vlnovou dĺžkou asi 532 nm. Keďže zelené svetlo zodpovedá, boli vyvinuté zelené laserové systémy.
Lasery sami neponúkame. Táto webová stránka je iba prehľadom trhu.
Prenosné lasery
Niektoré údaje:
Rozmery: 225 mm x 50 mm
Hmotnosť: 500 g
efektívna vzdialenosť: až 2000 m

Automatický laser
Pre veľké plochy je k dispozícii automatický laser. Laser je vhodný pre priemysel a poľnohospodárstvo, kde ide o ochranu veľkých plôch pred vtákmi. Laser emituje prostredie automaticky. Ak laserom zasiahne vtáky, spustí sa požadovaný únikový reflex.

Automatický laserový systém na kontrolu vtákov na veľkých plochách
Môže byť použitý proti husám, kačkám, vrabcom, škorcom a iným vtákom, výskumi EU poukazujú aj ubýtok hlodavcou na poliach. Predmetná analýza prebiehala s fondou EU.

Automatický laser pre strop priemyselnej haly
Pre veľké haly je k dispozícii automatický laser V2.1. Zariadenie je vhodné do veľkých skladovacích a výrobných hál, ktoré majú byť chránené pred vniknutím vtákov. Laser je vždy namontovaný pod stropom haly a pravidelne a automaticky vyžaruje strop haly. Ak laserom zasiahne vtáky, spustí sa požadovaný únikový reflex.
J jediný dostupný automatický laserový systém na kontrolu vtákov v skladoch a priemyselných halách.
Môže byť použitý proti vrabcom, škorcom a iným malým vtákom.
1 zariadenie pokrýva každý cca 200 x 100 m.
Pre veľké haly je možné kombinovať niekoľko zariadení.

Automatický laser pre letiská
Pre letiská je k dispozícii automatický laserový systém TOM500 . Je umiestnený uprostred dráh. Laser má extrémne široký priemer lúča, je namierený iba na zem, je úplne neškodný, ale veľmi účinný pri kontrole vtákov. Mnoho letísk ho používa na celom svete, aby zabránilo vtákom vletieť do motorov pri vzlete alebo pristávaní lietadla.
výhody
S laserovým svetlom neškodným pre vtáčie oči sú vtáky vylúčené
Žiadne návyky vtákov
Tichá a účinná metóda obrany
S lasermi je možné dosiahnuť dlhé dosahy
Je možná automatická a tichá prevádzka
nevýhody
Lasery sú pomerne nákladnou obrannou metódou.
Laserový lúč musí vtáka vtlačiť priamo, aby ho skutočne vytlačil.
Niektoré dostupné lasery patria do kategórie III, a preto sú pre človeka nebezpečné.

Optické riešenie
Rotujúce zrkadlo odráža lúče slnka alebo umelého zdroja svetla na svoje okolie. Vtáky to vnímajú ako hrozbu a utekajú.


Hlavné rysy Eagle Eye je rotujúce zrkadlo, ktoré odráža slnečné svetlo a zabraňuje lietajúcim vtákom usadiť sa na povrchoch pod zrkadlom. Odráža to špecifické spektrum slnečného svetla vrátane infračerveného žiarenia a UV žiarenia. Umelé svetlo môže nahradiť slnečné svetlo, ale je menej účinné.
Zrkadlo musí byť vždy umiestnené nad vtákmi. Z chránených povrchov musí byť zrkadlo viditeľné.
Pri trvalom používaní najmenej 3 mesiace je účinnosť až 80%.
Zrkadlo sa zvyčajne používa v kombinácii s inými metódami kontroly vtákov.
Eagle-Eyes sú neškodné pre ľudí a zvieratá.
Automaticky ovládané zrkadlo je poháňané vetrom. Preto nepotrebuje žiadne napájanie. Pre poľnohospodárstvo, lode, jachty alebo súkromnú oblasť sú tu tiež veterné elektrárne Eagle-Eyes.
Eagle-Eyes sa používajú na budovy, silá, golfové ihriská, jachty a prístavy, verejné priestranstvá a poľnohospodárstvo.

Radarový systém MERLIN ARS
MERLIN - Letecký radar na vyhýbanie sa vtákom

Detekcia a vyhýbanie sa vtákom v reálnom čase
Mobilné prevedenie v úplne sebestačnom kontajneri

Radarové senzory:
Horizontálny radar (HSR): 200 W - S-pásmový radar - 2,4 GHz - vlnová dĺžka: 7,5 - 15 cm - skvelé pre väčšie objekty na väčšie vzdialenosti
Vertikálny radar (VSR): 200 W - X-pásmový radar - 8 - 12 GHz - vlnová dĺžka: 2,4 - 3,75 cm - vhodnejšie pre malé objekty v bližšom dosahu
spracovanie signálu v reálnom čase
Radar je pripojený k veternej turbíne cez SCADA. Výsledkom je zastavenie systému v prípade nebezpečenstva kolízie.
Kombináciou niekoľkých radarov je možné rozsah upraviť.
Mobilná inštalácia umožňuje jednoduchý prenos v závislosti od smeru migrácie vtákov
Možné diaľkové ovládanie cez LAN, WAN alebo satelit
Priebežné zaznamenávanie údajov v databázach Microsoft Access / SQL (vrátane softvéru na kvantitatívne modelovanie rizika výskytu vtákov vo veterných farmách)
Možný nákup alebo prenájom

Radarový systém VESPER
VESPER X25 - Vtáčia radarová sústava

Vyvinuté na určovanie vtákov a netopierov na úrovni druhov (na základe frekvencie rytmu krídla)
Detekcia a vyhýbanie sa vtákom v reálnom čase
Radarové senzory:
vertikálny radar: 3,85 ° uhol lúča - frekvencia v pásme X (9410 MHz) - špičkový výkon 25 kW
Impulzový radar s rôznymi dĺžkami impulzov (mikrosekundy) a
opakovacími
frekvenciami impulzov (Hz): - 0,08 alebo 0,30 mikrosekúnd -> 2100 Hz
- 0,60 mikrosekúnd -> 1200 Hz
spracovanie signálu v reálnom čase
Radar je pripojený k veternej turbíne cez SCADA. Výsledkom je zastavenie systému v prípade nebezpečenstva kolízie.
Kombináciou niekoľkých radarov je možné rozsah upraviť.
Mobilné vykonávanie v úplne samostatnom kontajneri umožňuje jednoduchý prenos v závislosti od smeru migrácie vtákov
Možné diaľkové ovládanie cez LAN, WAN alebo satelit
Priebežné zaznamenávanie údajov v databázach Microsoft Access / SQL (vrátane softvéru na kvantitatívne modelovanie rizika výskytu vtákov vo veterných farmách)
Možný nákup alebo prenájom

Potrebujete odplašiť hlodavce, škodce, mačky, psy či hady na Vašej záhrade ? www.plasice.sk

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


rodent repellent - plasice.sk

Odpudzovače zvierat, hmyzu, vtákov
Plašič kún a hlodavcov,
Vibračné odpudzovač plašič krtkov
Účinná zbraň pre odpudzovanie hadov
Široký výber renomovaných odpudzovačov
Deramax odpudzovače hlodavov
Výroba plašičov od od market.sk

Ponúka riešenia na ochranu vtákov a holubov, hlodavcou a iných škodcou ktoré sú efektívne a vhodné pre daný druh. Tu si môžete priamo objednať naše výrobky pre vlastnú montáž
 víac...

 

rodent scare

Zariadenia na plašenie

Ultrazvukovým signálom odpudia hlodavce z objektu a preventívne ho chránia.
Na premnožené potkany a myši už otrava nezaberá: Čo pomôže ?

Odpudzovače myší, kún, potkanov, mačiek, psov, vtákov, krtov, hrabošov
Zbavte sa moskytov, múch, ôs, sršňov a iného obtiažneho lietajúceho hmyzu pomocou našich vysoko kvalitných elektronických zariadení.
Tovar skladom. Vyrobené v EU.

A bird scarer is any of a number devices designed to scare birds, usually employed by farmers to dissuade birds from eating recently planted arable crops. They are also used on airfields to prevent birds accumulating near runways and causing a potential hazard to aircraft.


 víiac...

Odpudzovač hadov:

We are your protection against interception, watching or scaring animals:

www.market.sk - all that you can not buy elsewhere

www.sigint.sk - intelligence - capture signals PROFI
www.alibaba.sk - conspiracies, discovery, marketing material.

www.plasice.sk - Everything goes and flies - scare
www.projammer.eu - the field of RF jamming

www.rf-protection.com - EMC and RFI Shielding

www.jammeraudio.com - listening microphones and audio recorders

www.lasermicrophone.eu - laser audio surveillance

www.elidefire.info - automated fire extinguishing