Bird Gard: #1 Leader in Electronic Bird Control
Keep birds out of your crops, vineyards, barns, dairies, airports and power stations with Bird Gard, Electronic Bird Control.

Dodávame na český aj slovenský trh elektronická zařízení BIRDGARD, která jsou určena na ochranu sadů a vinic před ptačími škůdci. Působí nenápadně, nenásilně a ekologicky, s nízkými provozními náklady a pěstitelům významně snižuje ztráty z výnosů úrody.

V průběhu let a po náročných zkouškách se zařízení BG ukázalo být účinné i proti dalším ptákům, působícím škody a v chovu ryb proti kormoránům a volavkám a dále proti vrabcům, vlaštovkám a holubům, kteří způsobují škody znečišťováním střech, půdních prostor, fasád, veřejných prostranství, pomníků, soch a památkových a církevních objektů. Kromě nevábného vzhledu či poškozování povrchu objektů agresivním trusem ptáků (a ptačí trus je navíc škodlivý i zdravotně vzhledem k obsahu parazitů) jsou velice vysoké i náklady na vyklízení a čištění zasažených prostor.

Systém BG byl vyvinut v USA původně pro kalifornské vinice a nyní se s úspěchem používá i ve státech EU a v Austrálii.

Vyberte si z nabídky našich produktů ten, který nejvíce vyhovuje Vašim požadavkům. Při výběru je vhodné brát zřetel na plochu, kterou bude třeba pokrýt. Pokud máte nějaké nejasnosti, kontaktujte nás .
Milerádi Vám se vším poradíme.

pokrytí – chráněná plocha: 0,4 ha - Bird Gard PRO
Má vestavěný zesilovač a reproduktor a snadno se montuje pomocí montážní sady např. na plot. Dá se objednat v několika zvukových kombinacích, běžné jsou proti škůdcům v zemědělství, na vodách, proti vránám a havranům a proti datlům. V sestavě je napájecí adaptér 12V. Nemá možnost výměny hlasového čipu.

Technická data:
rozměry v x š x h: cca 26x12x10 cm
váha: 0,44 kg
pokrytí – chráněná plocha: 0,4 ha
zvuková frekvence: 2.000 – 10.000 Hz

Volitelné příslušenství:
přídavný reproduktor kabel 30 m
kabel k baterii 12V
solární panel 5W

pokrytí – chráněná plocha: nad 0,8 ha - Bird Gard PRO PLUS
V základní sestavě má dva vestavěné zesilovače a dva externí reproduktory s kabelem 30m, síťový adaptér 220V/12V a kabel pro baterii 12V. Použití proti různým škůdcům je umožněno výměnou elektronického čipu s odlišnými ptačími hlasy.

Jednotka má v základní sestavě napájecí adaptér 12V s kabelem 15 m, kabel s klipsami pro baterii 12V délka 3m, 2 x reproduktor kabel 30 m (při paralelním zapojení reprodukuje zvuky střídavě)

Technická data:
rozměry v x š x h: cca 6x15x9 cm
váha: 0,54 kg
pokrytí – chráněná plocha: nad 0,8 ha
zvuková frekvence: 2.000 – 10.000 Hz
Volitelné příslušenství:
solární panel 5W
2 x reproduktor s kabelem 30m (celkem 4 repro mohou být připojeny)

pokrytí – chráněná plocha: nad 1,6 ha - Bird Gard SUPER PRO
V základní sestavě má čtyři vestavěné zesilovače a čtyři externí reproduktory s kabelem 30m, síťiový adaptér 220V/12V a kabel pro baterii 12V. Použití proti různým škůdcům je umožněno jednoduchou výměnou elektronického čipu s odlišnými ptačími hlasy. celkem může být připojeno až 8 ks reproduktorů (při paralelním zapojení reproduktorů reprodukuje zvuky střídavě)

Technická data:
rozměry v x š x h: cca 23x20x13 cm
váha: 1,50 kg
pokrytí – chráněná plocha: nad 1,6 ha
zvuková frekvence: 2.000 – 10.000 Hz

Volitelné příslušenství:
solární panel 20W
přídavný reproduktor kabel 30 m
4 ks repro v boxu

pokrytí – chráněná plocha: nad 1,6 ha - Bird Gard SUPER PRO PA4
Navržen pro unikátní nízkoferekvenční zvuky, které vyžadují i speciální reproduktory – PA speakery. Jednotka je k dispozici s jedním, se dvěmi nebo se čtyřmi reproduktory, v závislosti na rozloze, která má být chráněna. Každý reproduktor ochrání 0.6 ha. Jednotka obshuje vestavěný zesilovač, napájecí kabel 220 V, jeden PA speaker, napájecí kabel pro autobaterii s klipsami 12 V. Snadno se montuje pomocí montážní sady např. na plot. Výměna čipů je variabilní. Největší využití na volavky, kormorány a drobné savce (bažant, zvěř apod.) Zabraňuje přivykání na zvuky.

Technická data: Bird Gard SUPER PRO PA4
rozměry v x š x h: cca 23x20x13 cm
váha: 1,50 kg
pokrytí – chráněná plocha: nad 1,6 ha
zvuková frekvence: 2.000 – 10.000 Hz
Volitelné příslušenství:

přídavný PA speaker kabel 30 m
kabel k baterii 12V
solární panel 20W
Upozornění: pro nízkou poptávku vyřazen z nabídky

pokrytí – chráněná plocha: nad 10 ha - Bird Gard SUPER PRO AMP
V základní sestavě má dva vestavěné zesilovače o vysokém výkonu, 40W solární panel, reproduktorovou věž 20 ks reproduktorů a připojovací kabel pro baterii 12V. Použití proti různým škůdcům je umožněno jednoduchou výměnou elektronického čipu s odlišnými ptačími hlasy.

Technická data:
rozměry v x š x h: cca 32x20x14 cm
váha: 2,4 kg
pokrytí – chráněná plocha: nad 10 ha
zvuková frekvence: 2.000 – 10.000 Hz
POZOR! Síla reprodukovaných zvuků přesahuje 125dB!!!

Účinky systému a typy přístrojů
Plašení se provádí reprodukcí hlasů (z řídící jednotky pomocí buď vestavěných nebo externích reproduktorů) jednak škodících ptáků a to hlasů vyjadřujících úzkost, varování či bolest, jednak hlasů predátorů a v neposlední řadě i uměle elektronicky vytvářenými zvuky, které jsou ptákům nepříjemné a donutí je místo reprodukce opustit. Zvuky jsou velice kvalitně nahrané a digitálně zpracované.

Při použití systému BG je nutno mít na paměti, že účinek nenastupuje ve většině případů okamžitě (jako je tomu u výstřelů z brokovnice či propan-butanového děla), ale vyžaduje, aby zařízení bylo instalováno a provozováno v předstihu cca dva týdny před předpokládaným příletem ptáků (vlaštovky, kormoráni) či před dobou konzumní zralosti úrody (rybíz, třešně, víno – zde špačci). S přihlédnutím k nepatrné energetické náročnosti zařízení BG to nijak nepoškodí ekonomiku uživatele.

Poněkud složitější je situace u holubů a vrabců ( zde jsou účinné především zvuky ptákům nepříjemné) kde, jak se zdá ze zkušeností, není zařízení valně účinné proti domácím holubům, chovaným v sousedství (ti prostě nemají kam odlétnout) a proto je doporučujeme používat jen proti holubům divokým, kteří si – ať už z jakéhokoliv důvodu oblíbili váš objekt či prostranství. Protože naši holubi jsou velice otrlí a neteční a navíc se na místech soustředění i střídají, trvá mnohdy až tři měsíce, než jsou reprodukovanými zvuky natolik znechuceni, že na chráněné místo přestanou přilétat. I potom je nezbytné mít zařízení v provozu po celý rok. Je však třeba zdůraznit, že n i k d y nedosáhnete stavu, že by se na chráněném místě již žádný pták neobjevil. Jejich počet se ale dramaticky sníží, čímž se sníží i vzniklé škody a náklady.

Dodáváme čtyři typy zařízení, která jsou určena k ochraně – podle výkonu zesilovače řídící jednotky – plochy cca 0,4 ha, 0,8 ha, 1,6 ha a 10 ha. Skutečná velikost chráněné plochy závisí na složitosti konfigurace terénu či chráněných objektů. Na volném rybníku je chráněna plocha často i dvakrát větší, u složitých komplexů budov s různými výškami střech, dvory a stíněnými zákoutími se účinnost zařízení poněkud snižuje. Proto je třeba instalovat reproduktory vždy tak, aby zvuk směřoval v e n z objektu či plochy, aby se ptáci do chráněného prostoru vůbec nedostali.

Zapínání se provádí zásadně síťovým vypínačem řídící jednotky; zařízení uvádí do chodu fotobuňka. Vzájemnou polohou vestavěných spínačů je zde možno nastavit režim den, noc, či provozovat zařízení 24 hodin denně, přičemž řídící jednotka musí být instalována tak, aby fotobuňka mohla reagovat na sníženou či zvýšenou intenzitu světla. Zařízení i reproduktory jsou konstrukcí určeny především pro použití venku.

PŘED INSTALACÍ
Kompletní sada Bird Gard Pro zahrnuje řídící jednotku se zabudovaným reproduktorem, držák a napájecí adaptér. (jako volitelné příslušenství: kabel s úchytkami na baterie a přídavný reproduktor, který může být zapojen do reproduktorové zdířky na zadní straně jednotky).

DŮLEŽITÉ
Zkontrolujete, že je vypínač ve vypnuté pozici a ovládání hlasitosti nastaveno na nízký stupeň, když připojujete síťový adaptér (nebo náhradní baterie) k jednotce. Vypínání přístroje pouhým vytažením adaptéru ze sítě, či odpojením baterie může mít s velkou pravděpodobností za následek zničení diody, jejíž opravu nekryje záruka!

INSTALACE
1) Použijte přiložený kovový držák a šrouby s pojistnými podložkami k přimontování k jakémukoliv vhodnému stojanu, na plot nebo na
stěnu.
2) Otevřete průhledná dvířka na čele jednotky za účelem nastavení hlavního vypínače, režimových souborových přepínačů, přepínače doby pracovního úkonu a náhodné operace. Stiskem tlačítek nastavte požadované hodnoty (podle kapitoly „Programování vašeho Bird
Gard Pro“ pro ujasnění programovacích detailů).
3) Zasuňte vidlici síťového adaptéru do standardní el. zásuvky. Nebo připojte přídavnou sadu baterií na 12V. Druhý konec kabelu by měl
již být zapojen do zdířky umístěné na zadní straně jednotky.
4) Ujistěte se, že nastavení hlasitosti je na minimu („LOW“)
5) Posuňte (hlavní) silnoproudý spínač doprava do polohy INT/EXT.SPKR. (jen pro model PRO!) Za několik sekund začne jednotka pracovat.
6) Nastavte hlasitost na požadovanou úroveň (až do polohy „HIGH“).
7) Bird Gard Pro umožňuje připojení externího reproduktoru. Externí reproduktor může být užíván jako samostatný reproduktor nebo spolu s vnitřním reproduktorem na přední straně přístroje. Zapojuje se do zdířky vzadu na přístroji, vlevo od zdířky pro napájení. Posuňte vypí-
nač na kontrolnímu panelu (vpravo nahoře) na INT/EXT.SPKR (k použití obou reproduktorů) nebo na EXT.SPKR ONLY (k použití jen přídavného reproduktoru). Pokyn platí jen pro model PRO!
8) Pro správné umístění přístroje pošlete s objednávkou i plánek (třeba jen rukou kreslený, s rozměry chráněného pozemku, směru předpokládaného příletu ptáků, stromy, lesy, vodní plochy)

PROGRAMOVÁNÍ BIRD GARD
Pro programování vašeho Bird Gard budete potřebovat malý šroubovák, párátko, nebo delší špičatý předmět k přepínání vypínačů na ovládacím panelu. Hlavní ovládací panel je umístěn vepředu na desce, dole na pravé straně (pod průhlednou přední stranou krytu). Vypínač je v poloze zapnuto, pokud je posunut doprava a vypnuto pokud je posunut doleva.

NÁHRÁVACÍ PANEL
Nahrávací panel se skládá z prvních 8 vypínačů v souboru 1. Každý vypínač má nahrávací číslo na levé straně korespondující s ptačími popisnými seznamy na fóliovém štítku připevněném pod průhledným víkem přístroje. U modelů PRO PLUS, SUPER PRO A SUPER PRO AMP je mikroprocesor výměnný, čímž je umožněno použití proti různým škůdcům v různých prostředích.

VARIANTY NASTAVENÍ PŘEPÍNAČŮ
Posledních šest přepínačů v souboru 2 nastavuje různé varianty režimu: délku času mezi přehráním ptačího zastrašujícího volání, interval, kdy je přístroj v provozu (pouze ve dne, pouze v noci, nebo 24 hodin) a zda jednotka bude operovat v náhodném režimu nebo normálním, případně pořadí reproduktorů.

vypínač režim nebo funkce
1 nastavení frekvence opakování
2 nastavení frekvence opakování
—————————————————————-
3 nastavení provozní doby jednotky
4 nastavení provozní doby jednotky
——————————————————————-
5 náhodný mód zapnuto nebo vypnuto
————————————————————————
6 všechny repro najednou nebo jednotlivě po sobě (není u modelu PRO! )

ČASOVACÍ PŘEPÍNAČE – FREKVENCE ZVUKŮ
Dva časovací přepínače jsou umístěny právě pod ovládacím panelem přehrávání zvuků (1-8) v přepínacím poli. Jednotka bude čekat několik sekund nebo minut mezi přehráváním zvuků, pokud je přístroj nastaven na jednu z variant časového režimu. Prosím zkontrolujte, že přístroj přehraje všechny vybrané nahrávky (buď postupně nebo zpřeházeně, v závislosti na nastavení náhodného režimu), později by vás to zdržovalo. Funkce přístroje zůstává závislá na vypnutí času a funkce náhodného nastavení. Jestliže je jednotka nastavena na režim náhodné funkce, přístroj bude vysílat zvuky kdykoli v intervalu časového nastavení. Jestliže jednotka není v náhodném režimu, bude vysílat vždy po uplynutí minima nastaveného intervalu. Pro nastavení
časové periody je třeba používat následující polohy přepínačů 1 a 2 panelu funkčního nastavení.

vypínač 1 vypínač 2 časování
_________________________________________________________
zapnuto vypnuto krátký (17-50 sekund)
vypnuto zapnuto střední (1-4 minuty)
zapnuto zapnuto dlouhý (5-10 minut)
vypnuto vypnuto dlouhý (10-30 minut)

PŘEPÍNAČE DEN-NOC
Dva časové obslužné přepínače jsou umístěné pod časovacími přepínači. Přístroj bude pracovat podle nastavení buď pouze ve dne, pouze v noci nebo nepřerušovaně (24 hodin). Nicméně, fotobuňka je citlivá na sluneční a jasné světlo. Mějte na paměti, aby fotobuňka přístroje nebyla vystavena stálému slunečnímu záření, jednotka pak nemusí fungovat správně. Je třeba nastavit požadovanou dobu pro fungování přístroje vypínači 3 a 4 v panelu funkčního
nastavení a to takto:

vypínač 3 vypínač 4 režim
___________________________________________________
zapnuto vypnuto pouze ve dne
vypnuto zapnuto 24 hodin
zapnuto zapnuto pouze v noci
vypnuto vypnuto také jen v noci

NASTAVENÍ REŽIMU NÁHODNÉHO VYSÍLÁNÍ
Přepínač náhodné funkce je ve spodní části přepínacího pole. Přístroj bude náhodně přehrávat vybrané nahrávky v nesouvislém pořadí když bude v tomto režimu nastaven. Když přístroj nebude v provozu náhodné funkce, bude přehrávat vybrané nahrávky za sebou tak, jak jsou nahrány. Náhodný režim je doporučen, aby si ptactvo nezvyklo na stejný sled vysílaných zvuků a délku intervalů mezi nimi. K využívání této funkce slouží vypínač 5 a to takto:

vypínač 5 režim
_____________________________________
zapnuto náhodný režim zapnut
vypnuto náhodný režim vypnut

NASTAVENÍ POŘADÍ REPRODUKTORŮ
Přepíná vysílání zapojených reproduktorů tak, že je možno vysílat ze všech reproduktorů či postupně budou reproduktory zapojovány jednotlivě (neplatí pro reproduktory zapojené v sérii).

vypínač 6 režim
zapnuto všechny reproduktory vysílají současně
vypnuto reproduktory jsou zapojovány a vypojovány postupně

PŘÍKLADY PROGRAMOVÁNÍ
Vypínače přehrávání nahraných pátků: výsledky:
1,3,5 a 6 na zapnuto přehraje ptáky 1,3,5 a 6

Vypínače režimů:
1 = „vypnuto“ pozice
2 = „zapnuto“ pozice (střední), každých 1 až 4 minuty
3 = „zapnuto“ pozice
4 = „vypnuto“ pozice operuje jen během denního světla
5 = „zapnuto“ pozice v náhodném, ne následném pořadí
6 = „zapnuto“ pozice všechny reproduktory vysílají současně

KONTROLA HLASITOSTI
Přístroj má knoflík kontroly hlasitosti umístěný vpředu. Otočením doleva zredukujeme zvukový výkon a otočením doprava zvětšíme zvukový výkon (hlasitost).

POZOR:
Pokud otáčíte knoflíkem hlasitosti, když je přístroj neaktivní (vypnut), může být po aktivování nastaven na vysokou hlasitost a to může být nepříjemné pro uši.

HLAVNÍ VYPÍNAČ model PRO
Je umístěn v horním pravém rohu na předním ovládacím panelu. Posuňte vypínač do INT/EXT. SPKR (zapnuto) pozice k nastartování přístroje. Nebo posuňte vypínač dále do EXT.SPKR ONLY pozice, pokud chcete mít zapnutý jen externí reproduktor (podívejte se do části návodu
INSTALACE pro další informace).

HLAVNÍ VYPÍNAČ ostatní modely
Je umístěn pod sadou vypínačů funkcí
Jestliže použijete na přístroji OFF (vypnout), ujistěte se že po 30 sekund se tlačítko nevrátí zpátky; mohlo by dojít k restartu přístroje.

ŘEŠENÍ NĚJČASTĚJŠÍCH PROBLÉMŮ
Přístroj je zapnut, ale není slyšet žádný zvuk
– zkontrolujte hlasitost nastavení
– zkontrolujte čas operačního nastavení
– zkontrolujte že je nejméně jeden pták vybraný k přehrání ze záznamu
Přístroj je zapnutý, ale přehrává stále stejného ptáka dokolečka, bez ohledu na nastavení
– resetujte přístroj: otočte na OFF a během 30 sekund vraťte zpět na ON

Přístroj neoperuje řádně v nočním nebo denním modu
– dvojí kontrola modu hlavního nastavení
– ujistěte se že fotobuňka, resp. průhledný kryt nejsou znečištěné
– ujistěte se že fotobuňka není oslněna jasným světlem dopadajícím na přístroj
Přístroj nefunguje řádně, když jej připojím k 12V bateriím (používám přídavné baterie ze sady)
– zkontrolujte stav baterií
– otočte hlavní vypínač do polohy OFF. Zkontrolujte kontakty baterií (a jejich umístění) počkejte 30 sekund, pak zapněte vypínač do polohy zapnuto

.
Pozn.: obsluha větších jednotek je velice podobná, mají však výměnné chipy k použití proti různým ptačím škůdcům.

Záměna čipu
Bird Gard / Záměna čipu
Možnost záměny čipů je dána (opět kromě nejmenšího přístroje, určeného především pro zahrádky rodinných domů, kde je čip pevně vestavěn a není jej možno měnit) rozsáhlou řadou výměnných hlasových čipů proti různým druhům ptačích škůdců.

Frekvence vysílání zvuků
Bird Gard / Frekvence vysílání zvuků
Frekvence vysílání zvuků se upraví vzájemnou polohou dalších spínačů je možno nastavit intervaly mezi vysíláním sady zvuků v rozmezí cca 30 vteřin až do 30 minut. Další spínač (neplatí pro nejmenší jednotku) umožňuje vysílat i náhodné pořadí zvuků tak, aby si ptáci nezvykli na pravidelně se opakující sekvence a poslední možností je vysílání zvuků buď všemi reproduktory najednou nebo postupně.

Hlasitost
Bird Gard / Hlasitost
Hlasitost se reguluje potenciometrem řídící jednotky

Ekonomika
Bird Gard / Ekonomika
Dvouletá záruční doba, solidnost výrobku s malou možností poškození (kromě mechanického při pádu – skříně výrobků jsou plastové), jistota záručních i pozáručních oprav, v podstatě bezobslužný provoz bez nespolehlivého lidského faktoru, stejně jako i velice nízké provozní náklady svědčí o tom, že koupě systému BIRDGARD je skvělou investicí. Jako malý příklad ekonomické kalkulace uvádím použití v třešňovém 2,5 ha sadu: jestliže bude zařízení pracovat jen pouhé tři roky, budou náklady na jeden hektar – při použití jednotky BIRDGARD SUPER PRO – činit (včetně nákladů provozních) cca 2500,00 Kč. Budeme-li předpokládat velice nízkou výkupní cenu 20,00 Kč/ 1 kg třešní, stačí, aby zařízení BG zamezilo ztrátě cca 125 kg z našeho předpokládaného hektaru. Ztráty při náletu špaččích hejn jsou nepochybně podstatně vyšší. A vyšší životnost jednotek BG než tři roky činí kalkulaci ještě výhodnější.

Možnost záměny čipů umožňuje sdílení zařízení BG i několika subjekty, kdy v zimě provozují zařízení rybáři , na jaře a v létě sadaři a na podzim vinaři, čímž dochází k dalšímu snižování nákladů.

Konkrétní kalkulaci si každý může provést sám při použití cen našeho ceníku s přihlédnutím k místním podmínkám výnosů, výskytu a velikosti ptačích hejn a k výkupním cenám. Je třeba připomenout, že při větším objemu objednávky poskytujeme jako výhradní dodavatel nezanedbatelné slevy.

Ceník
Bird Gard / Ceník (bez DPH)

Obr. Názov Popis Cena
Bird Gard PRO
Zabezpečuje plochu do 0,4ha.
Napájení: adaptér 12 V/0,5A.
Rozměr (VxŠxH): 26x11,5x9,5cm.
K přístroji je možné dokoupit: solární panel 5W, panel baterie 12V a další reproduktor

9 700,- Kč
Bird Gard PRO PLUS
Zabezpečuje plochu do 0,8ha.

Napájení: adaptér 12 V/1A. Kabel s klipsami na autobaterii 3m.
Příslušenství: 2 x reproduktor, každý kabel 30m. Lze je zapojit seriově, pak reprodukují zvuky střídavě.
Rozměr: 15,4 x 14,6 x 8,9cm.
K přístroji je možné dokoupit: solární panel 5W, další reproduktor (lze připojit celkem 4 ks přídavných reproduktorů)

15 100,- Kč
Bird Gard SUPER PRO (se čtyřmi samostatnými reproduktory 0046SABC)
Zabezpečuje plochu do 1,6ha.

Napájení: adaptér 12 V/1A. Kabel s klipsami na autobaterii 3m.
Příslušenství: 4 x reproduktor, každý kabel 30m.
Rozměr: 22,5 x 20 x 13 cm.
K přístroji je možné dokoupit: solární panel 20W, další reproduktor (celkem 8 ks repro možno zapojit).

24 100,- Kč
Bird Gard SUPER PRO (se čtyř reproduktorovou kovovou schránou)
Zabezpečuje plochu do 1,6ha.

Napájení: adaptér 12 V/1A. Kabel s klipsami na autobaterii 3m.
Příslušenství: 1 x reproduktorová soustava 4 reproboxy a kabelem 4,5m.
Rozměr: 22,5 x 20 x 13 cm.
K přístroji je možné dokoupit: solární panel 20W. 25 000,- Kč

25 000,- Kč
Bird Gard SUPER PRO PA
Zabezpečuje plochu do 1,6ha.

Napájení: adaptér 12 V/1A. Kabel s klipsami na autobaterii 3m.
Příslušenství: 1 x PA reproduktor nízkofrekvenční, kabel 30m.
Rozměr: 22,5 x 20 x 13 cm.
K přístroji je možné dokoupit: solární panel 20W. Reproduktory až 4ks možno zapojit chrání pak 1,6ha.


18 250,- Kč

 

Bird Gard SUPER PRO PA Deer Shield (proti vysoké zvěři)
Zabezpečuje plochu do 1,6ha.

Napájení: adaptér 12 V/1A. Kabel s klipsami na autobaterii 3m.
Příslušenství: 1 x PA reproduktor nízkofrekvenční, kabel 30m.
Rozměr: 22,5 x 20 x 13 cm.
K přístroji je možné dokoupit: solární panel 20W. Reproduktory až 4ks možno zapojit chrání pak 1,6ha.

18 850,- Kč
Bird Gard SUPER PRO AMP
Zabezpečuje plochu minimálně 10ha.

Napájení: 40 W solární panel, kabel s klipsami na autobaterii 3m.
Příslušenství: sestava (reproduktorová věž) 20 reproduktorů.
Rozměr: 31,5 x 20 x 14 cm.

107 000,- Kč
       
Doplňky a náhradní díly      
bird-gard-chip Zvukový čip
Nabízíme různé druhy speciálních čipů účinných proti kormoránům, volavkám, špačkům, vrabcům, vlaštovkám a holubům.

3 000,- Kč
Přídavný reproduktor Přídavný reproduktor
(volitelné příslušenství)
1 500,- Kč
Souprava 4 reproduktorů Souprava 4 reproduktorů
(volitelné příslušenství)
5 900,- Kč
       


PA reproduktor
(volitelné příslušenství) 2 550,- Kč
Kabel k baterii
(volitelné příslušenství) 450,- Kč
AC adaptér 12 V
(volitelné příslušenství) 750,- Kč
5 W solární panel
(volitelné příslušenství) 5 000,- Kč
20 W solární panel
(volitelné příslušenství) 10 250,- Kč


FAQ
Bird Gard / FAQ

Zvyknou si ptáci na přehrávané zvuky?
Všechny produkty Bird Gard používají mikroprocesor, který náhodně přehrává zvuky v náhodných intervalech. Nová jednotka SUPER PRO také přehrává zvuky na náhodně zvolené frekvenci (v důsledku zvuk zní jako jiný pták) a z náhodně vybraného reproduktoru, což předchází aklimatizaci ptáků na přehrávané zvuky.

Které druhy ptáků je možné plašit?
Jednotky nabízejí širokou škálu konfigurací zvuků. Disponujeme s rostoucí databází zvuků a na přání můžeme poskytnout i originální kombinaci zvuků. Standartní (zemědělská) verze obsahuje výstražné volání špačků, racků, sojky, kosů, a lovecký křik jestřába. Vodní verze obsahuje výstražné volání racků, kormoránů, volavek a lovecký křik jestřába a motáka. Městská verze obsahuje zvuky elektrických strašáků a evropských ptačích predátorů. Zvuky je možné obohatit o rušivé zvuky motorky, výstřelu nebo jiných, speciálně navržených elektronických zvuků, které ptákům znepříjemňují pobyt na nežádoucí lokalitě. Kontaktujte nás prosím, pro vyřešení Vašeho problému s konkrétním druhem ptáka. V dnešní době máme přes 70 kombinací nahrávek.

Co mám dělat, pokud neznám přesný druh ptáka, který mi činí problémy?
Produkty Bird Gard jsou určeny k plašení konkrétních druhů ptactva a je velmi důležité správně určit, s jakými druhy máte tu čest. Náš průzkum prokázal, že při nesprávné identifikaci druhů ptactva, ptáci nebudou reagovat správně.

Jak mám určit druh ptáka, který mi činí problémy?
Můžete kontaktovat místní knihovnu, místní klub přírodovědců, stránky ornitologických stanic nebo kontaktovat přímo nás.

Jsou vysílané zvuky slyšitelné?
Produkty Bird Gard pracují se zvuky, které jsou digitálně nahrány na mikročip. Tyto zvuky jsou slyšitelné lidem. Znějí jako ptačí štěbetání. Každý produkt je vybaven ovládáním hlasitosti, takže zvuky mohou být upraveny tak, aby bylo plašení maximálně efektivní a přitom neobtěžovalo sousedy.

Jak dlouho trvá než uvidím výsledky?
Časový horizont se může lišit, ale obvykle trvá 14 dní, než ptáci území opustí. V mnoha případech uvidíte výsledek velmi rychle. Sadaři budou muset spustit jednotku alespoň 14 dní před očekávaným příletem ptačích škůdců. U městských holubů je průměrná doba vymizení okolo jednoho měsíce.

Ovlivňují zvuky domácí zvířata a dobytek?
Žádná zvířata nejsou zvuky Bird Gard ohrožena. Většina zvířat a dobytka si na zvuky snadno zvyknou a nejsou nijak negativně ovlivněna.

Je jednotka voděodolná?
Produkty Bird Gard jsou navrženy pro venkovní použití a jsou absolutně voděodolná.

Kam mám umístit svoji jednotku, aby byla plně efektivní?
Jednotka musí směřovat na postižená místa a většinou bývá umístěná ve výšce od jednoho do dvou metrů nad zemí. V případě zemědělského využití je dobré jednotku instalovat ve výšce 0,5 – 1 m nad úrovní úrody. Některé plodiny mohou také vyžadovat umístění i v nižších polohách úrody, kvůli ochraně nižších částí a stonku.

Uškodí výrobku vysoké teploty?
Jednotka bude fungovat normálně mezi 0-45 stupni Celsia.

Audio bird deterrents including the Bird Wailer, Bird Squawker, Zon Gun, Bird Guard, Cry of the Hawk and screech owls can be more successful in deterring birds when combined with visual deterrents and/or taste repellents.

Video: Purivox - BirdGard Akustische Vogelabwehr


rodent scare

Zariadenia na plašenie ...

Ultrazvukovým signálom odpudia hlodavce z objektu a preventívne ho chránia.
Na premnožené potkany a myši už otrava nezaberá: Čo pomôže ?

Odpudzovače myší, kún, potkanov, mačiek, psov, vtákov, krtov, hrabošov
Zbavte sa moskytov, múch, ôs, sršňov a iného obtiažneho lietajúceho hmyzu pomocou našich vysoko kvalitných elektronických zariadení.
Tovar skladom. Vyrobené v EU.

A bird scarer is any of a number devices designed to scare birds, usually employed by farmers to dissuade birds from eating recently planted arable crops. They are also used on airfields to prevent birds accumulating near runways and causing a potential hazard to aircraft.


 víiac...

Odpudzovač hadov:

Bird Gard and Crop Management Instructions
Acoustical bird hazing is a proven method of stressing or harassing birds away from a crop, food source or habitat. Most of our bird repelling systems are “species specific.” To obtain maximum control, our growers have found that by using a random sound mixture of harassment, distress and alarm calls, excellent results have been attained. Active management control and understanding bird habits is the key to success.

For best results:

Install the Bird Gard/Crop Gard unit Well before the crop begins to change color and birds are attracted. This creates a “KEEP OUT” area for most pests prior to harvest.
Remember that most birds feed from the outside perimeter of a crop and use tree cover to roost in and for observation. Place speakers 15-50 feet inside crop pointing OUTWARDS whenever possible.
Mount speakers at least three (3) feet above tree or crop levels for maximum coverage. Sound will disperse or reflect off solid barriers or thick brush. Mount control unit out of direct sun, if possible.
When first installed, run the Bird Gard/Crop Gard units at FULL volume and on SHORT/MEDIUM time off periods. This ensures “pest stress” and “harassment”.
Watch and be aware of bird habits and their reactions. Check flight paths and readjust speaker locations accordingly. Check power source and unit settings often to insure continuous bird hazing. Be certain that the system is not turned OFF during crucial times.
Remember that the Bird Gard/Crop Gard system is a management tool. Effective results depend on your awareness of the local environment and attention to the system.
Be aware that under some situations of extreme drought or other adverse conditions, the pressure on the bird becomes so great that survival overrules any deterrent.
Robins spend most of their time on the ground, and may start to ignore bird scare placed above the crop. For them, also place some audio and visual scare near the ground (3-5 feet).
Play all bird cries, at least at first. Otherwise, intervals between cries may be too long. This also acts as harassment. Always have at least one predator cry on with the other birds.

We are your protection against interception, watching or scaring animals:

www.market.sk - all that you can not buy elsewhere

www.sigint.sk - intelligence - capture signals PROFI
www.alibaba.sk - conspiracies, discovery, marketing material.

www.plasice.sk - Everything goes and flies - scare
www.projammer.eu - the field of RF jamming

www.rf-protection.com - EMC and RFI Shielding

www.jammeraudio.com - listening microphones and audio recorders

www.lasermicrophone.eu - laser audio surveillance

www.elidefire.info - automated fire extinguishing